Värmepump - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla att du vill installera en värmepump som utvinner värme från mark, vatten eller berg samt hitta blankett för grannemedgivande.

Anmälningsplikt

Enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17§ får värmepumpsanläggning för att utvinna värme från mark, ytvatten eller grundvatten bara anläggas efter anmälan till miljöenheten.

Anmälan ska vara inlämnad i god tid innan installationen genomförs. En komplett ansökan går alltid fortare att handlägga. Miljöenheten har upp till sex veckors handläggningstid för en komplett värmepumpsanmälan. Enligt miljöbalken är det förbjudet att påbörja installation innan anmälan har gjorts och tillstånd är skrivet.

Till anmälan ska en situationsplan (karta) över fastigheten som visar den tänkta placeringen av borrhålet/slangarna/rören, närmaste grannarna, eventuella dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar eller energiborrhål inom 50 meter från borrhålet/slangarna bifogas. Om borrhålet är tänkt att placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns så ska ett grannemedgivande från de berörda grannarna bifogas till anmälan. Blankett till grannemedgivande finns under "Hämta blanketter".

Avgift

Avgift debiteras enligt kommunens taxa för handläggning av anmälan. Ofullständiga uppgifter i anmälan gör att handläggningstiden blir längre. Faktura skickas separat till den som gjort anmälan.

Mer information om installation av värmepump samt avgifter hittar du på kommunens webbplats.

Anmäl via e-tjänst

Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Eftersom signering sker elektroniskt skickas din anmälan digitalt direkt till handläggare. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor.

Anmäl via blankett

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

0122-852 35

miljo@finspang.se 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa