Försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter - anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blanketter för anmälan om försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter.

Kommunsamverkan

Sedan den 1 mars 2016 ansvarar alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala för kontrollen av försäljning av folköl och tobak även i Finspång. Du skickar alltid din anmälan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se