Lotterier - registrering eller redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrering av registreringslotterier
Här kan du registrera ditt registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen eller anmäla redovisning av lotterier. När du företräder ditt företag eller din förening så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen eller anmälan.

Krav för registrering

  • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
  • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
  • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
  • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
  • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Vill du veta mer om registreringslotterier?
Mer information hittar du hos Spelinspektionen och hos Spellagen.

Hämta dina företags- eller föreningsuppgifter
Inne i e-tjänsten kan du välja att hämta uppgifter om ditt företag eller förening från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så du slipper att fylla i dem manuellt.
Läs mer på sidan Så här hämtar kommuner företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag eller förening manuellt.

Registrera via blankett
Vill du istället göra din registrering av registreringslotteri eller lämna in din redovisning av lotterier via blankett så kan du skicka eller lämna in din blankett till:

Finspångs kommun
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

0122-850 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa