Individuellt belopp - ansökan

LÄS MER

Om man har kostnader som överstiger kommunens fastslagna schablonbelopp eller har kostnader som inte finns med i schablonbeloppet, kan man ansöka om ett individuellt belopp. Beloppet man ansöker om ska vara större än 300 kronor per månad och ska vara ett långvarigt behov som man har i mer än 6 månader.

Vad som ingår i kommunens fastslagna schablonbelopp och hur man fyller i blanketten står i förklaringstexten som följer med denna blankett.

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Vård och omsorg
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se