Individuellt belopp - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om individuellt belopp.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Om du har kostnader som överstiger kommunens fastslagna schablonbelopp eller har kostnader som inte finns med i schablonbeloppet, kan du ansöka om ett individuellt belopp. Beloppet du ansöker om ska vara större än 300 kronor per månad och utgå ifrån ett långvarigt behov på mer än 6 månader.

Vad som ingår i kommunens fastslagna schablonbelopp och hur du fyller i blanketten står i förklaringstexten som följer med denna blankett.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Vård och omsorg
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Sociala myndighetsnämnden
kommun@finspang.se