Nedsatta avgifter vid tillfälligt dubbelt boende - ansökan

LÄS MER

Vid flytt till äldreboende då hyreskontrakt ej hinner sägas upp, eller då försäljning av den gamla bostaden inte hinner bli klar till inflyttningsdatumet, kan man ansöka om nedsättning av omsorgsavgifterna. För att ha rätt att ansöka om tillfälligt dubbla boendekostnader ska bostaden vara uppsagd eller lämnad till försäljning. Ansökan ska vara inlämnad inom en månad efter tillträde till nya bostaden. Om ansökan inkommer senare än en månad efter inflyttningen beviljas dubbla boendekostnader från och med det datum ansökan inkommer. Mer om vilka regler som gäller och hur man fyller i blanketten står i förklaringstexten som följer med denna blankett.

Ansökan om nedsättning av avgifterna i äldreboendet ska vara underskriven av den sökande eller god man/företrädare genom fullmakt.

Ansökan skickas till:

Finspångs kommun
Vård och omsorg
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se