Synpunktsinlämning i samband med planarbete

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som kommuninvånare lämna dina synpunkter under samråds- och granskningstider för översikts- respektive detaljplaner.

Du kan bara lämna synpunkter på de planer som du kan välja i e-tjänsten. För övriga planer lämnas synpunkter in via e-post eller post.
Mer information om dessa planer finns på www.finspang.se/detaljplaner

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa