Uttag från överförmyndarspärrat konto - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om att göra uttag från spärrat konto.

Observera att e-tjänsten inte kan användas om den omyndige är över 16 år. Använd pappersblankett för att myndlingen ska kunna signera.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa