Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

LÄS MER

Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster). Fyll i och skriv ut.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

0122-852 35
miljo@finspang.se

 

 

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se