Livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet, anmäla ändring i befintlig verksamhet eller anmäla att din verksamhet ska upphöra.

In English: Click "Hämta blanketter" to download the English form Notification of registration of food facility.

Starta din verksamhet direkt när du registrerat dig här via e-tjänsten
Verksamheten får starta när din registrering är klar här i e-tjänsten.
Du loggar in och signerar med din elektroniska legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID).

Starta din verksamhet efter 10 vardagar om du registrerar dig med en vanlig blankett 
Du som använder vanlig blankett får en bekräftelse från oss efter några dagar och då får du starta din verksamhet. Om du inte fått en bekräftelse får du ändå starta 10 vardagar efter det att du lämnat in blanketten till oss.

Uppgifter som du lämnar i registreringen
Vi använder de uppgifter som du lämnar i registreringen när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift för registreringen
För vårt arbete med din registrering tar vi ut en avgift som motsvarar en timmas handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Finspångs kommun. Timavgiften är för närvarande 1150 kr.

Livsmedelsföretagare
Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar.
För att läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter i Finspångs kommun så har vi samlat information på vår webbplats som du hittar här.

Om du har frågor kan du kontakta miljöfunktionens expedition på telefonnummer 0122-852 35 eller e-post miljo@finspang.se.

Postadress:
Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

Besöksadress:
Bergslagsvägen 13-15
612 80 Finspång

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa