Intyg om kompisåkning

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att intyga att ditt barn får åka med en kompis i dennes skolskjuts.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld och signerad blankett ska lämnas till skolan.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se