Särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX) - ansökan

LÄS MER

Klicka på "Hämta blankett"  och välj att öppna eller spara den på din dator (öppnas i nytt fönster). Skriv ut och fyll i.

Skicka/ lämna din ansökan till:

Nya Bergska Väst
Elisabet Rehn (Rektor)
Ekmansväg 12
612 36 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se