Skola24 - frånvaro- och ledighetsanmälan samt information till vårdnadshavare

LÄS MER

Bergska gymnasiet använder sig av systemet Skola24 för registrering av sjukfrånvaro och ledighetsanmälan.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se