Tilläggsbelopp för elever i grundskola, fritidshem och gymnasieskola - ansökan

LÄS MER

Blankett för ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd - extraordinära stödåtgärder, elever i grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Klicka på "Hämta blankett"  och välj att öppna eller spara den på din dator (öppnas i nytt fönster).

Signerad ansökan skickas till:

Finspångs kommun
Sektor utbildning
612 80 Finspång

 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se