Tilläggsbelopp för elever i grundskola, fritidshem och gymnasieskola - ansökan

LÄS MER

Blankett för ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd - extraordinära stödåtgärder, elever i grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Ansökan gällande förskola, grundskola eller grundsärskola skickas till:
Sektor barn och ungdom
612 80 Finspångs kommun

Ansökan gällande gymnasieskola eller gymnasiesärskola skickas till:
Sektor bildning och kultur
612 89 Finspångs kommun

 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se