Kontroll av brandskyddet

LÄS MER

Här hämtar du blankett för kontroll av brandskyddet.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut den.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se