Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor - ansökan

LÄS MER

Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster), skriv ut och fyll i.

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Räddningstjänsten
612 80 Finspång

0122-850 80

raddningstjansten@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@soderkoping.se