Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor - ansökan

LÄS MER

Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster), skriv ut och fyll i.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Räddningstjänsten
612 80 Finspång

0122-850 80

raddningstjansten@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se