Begäran om insatser enligt LSS

LÄS MER

Här hämtar du blankett för begäran om insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
Myndighetskontoret
612 80 Finspång

bistandshandlaggare@finspang.se

Telefon 0122-850 00

Frågor om e-tjänsten

Myndighetskontoret
bistandshandlaggare@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Sociala myndighetsnämnden
kommun@finspang.se