Mottagande och mellanlagring av slam och organiska gödselmedel - anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för anmälan om mottagande och mellanlagring av slam och organiska gödselmedel.

Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster). Skriv ut och fyll i blanketten.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se