Installation av cistern vid förvaring av brandfarlig vätska

LÄS MER

Här hämtar du blankett för Installation av cistern vid förvaring av brandfarlig vätska.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se