Cistern som tas ur bruk/avyttras

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att anmäla cisterner som tas ur bruk/avyttras.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se