Uppehåll i hämtning av latrin - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för Ansökan om uppehåll i hämtning av latrin.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsföroordningen (GDPR).

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspångkommun@finspang.se

miljo@finspang.se

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljöenheten
miljo@finspang.se