Förlängt slamtömningsintervall - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om förlängt slamtömningsintervall.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se