Kommunal och regional bygdepeng - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om kommunal och regional bygdepeng.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld blankett skickas till:

Finspångs kommun
Utvecklings- och näringslivsavdelningen
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se