Begäran om anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (servisanmälan) Finspångs Tekniska Verk

LÄS MER

Blankett för begäran om anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (servisanmälan).

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs Tekniska Verk
Norrköpingsvägen 32
612 80 Finspång

0122-851 80

kundtjanst@finspangstekniskaverk.se

www.finspangstekniskaverk.se

Personuppgiftsansvarig

Finspångs Tekniska Verk AB
kundservice@finspangstekniska.se