Grannemedgivande

LÄS MER

Här hämtar du blankett för grannemedgivande (endast Attefallsåtgärder).

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Grannemedgivandet lämnas in av byggherren tillsammans med bygganmälan.

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se