Extraordinära insatser för god man - ansökan

LÄS MER

Här kan du som god man ansöka om att få ersättning för extraordinära insatser som behövs för att du ska kunna utföra ditt uppdrag gentemot din huvudman. Ansökan måste göras i förväg - innan insatsen behöver utföras. Överförmyndaren lämnar ett preliminärt besked.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
Överförmyndaren
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
kommun@finspang.se