Förvaltarfrihetsbevis - ansökan

LÄS MER

Ibland kan det krävas ett bevis på att du inte har förvaltare. Du behöver bland annat ett förvaltarfrihetsbevis för att bli revisor, advokat och ansvarig utgivare av en tidskrift. Det är gratis att ta ut ett förvaltarfrihetsbevis.

Du som är skriven i Finspångs kommun ansöker om förvaltarfrihetsbevis här genom att skicka in en ansökan med dina kontaktuppgifter. Vi skickar sedan förvaltarfrihetsbeviset till din folkbokföringsadress.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
Överförmyndaren
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
kommun@finspang.se