Samtycke till behandling och publicering av personuppgifter

LÄS MER

Här hämtar du blankett för samtycke till behandling och publicering av personuppgifter i form av foto, film och namn.

För att Finspångs kommun ska kunna använda och publicera namn, en bild eller film där en person kan identifieras på behöver vi ett samtycke (godkännande) i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Samtycket är helt frivilligt och kan när som helst återkallas genom att kontakta Finspångs kommun och då tar vi bort uppgifterna på alla sätt som är möjligt.

Kommunens kommunikationskanaler

Då publicering sker på intranätet och/eller den externa webbsidan kommer dina personuppgifter lagras i systemet, inom EU/EES. Leverantörens åtkomst till personuppgifterna regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal (PuB).

Sociala medier

Då publicering sker i sociala medier, ex. Facebook och Instagram, ansvarar Finspångs kommun för all publicering på de sociala kanalerna som kommunen tillhandahåller. Kommunen har därmed möjlighet att, vid förfrågan, radera uppgifter som publicerats på någon av verksamheternas sidor. Dina personuppgifter lagras i de sociala kanalerna, vilket innebär att lagringen kommer att ske även utanför EU/EES. Finspångs kommun kan därmed inte styra över om ditt namn, bild eller film får spridning utanför kommunens egna sidor. Kommunen använder endast tredjepartsleverantörer som har bedömts ha en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionen.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Telefon 0122-850 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se