Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Skicka ansökan till den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, skicka ansökan till den kommun där du befinner dig.

För att kunna tillverka parkeringstillståndet behövs ett foto på dig och din namnteckning. För att styrka din ansökan kan ett läkarintyg bifogas. Bilagor finns tillgängliga i blanketten.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
Färdtjänsthandläggare
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Telefon 0122-854 21

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se