Inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Inackorderingsbidrag till gymnasieelever

Inackorderingsbidrag kan sökas för ett läsår i taget. Läs mer om inackorderingsbidraget och hur utbetalningen av bidraget går till.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Telefon 0122-850 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se