Resebidrag vid gymnasiestudier - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om resebidrag vid gymnasial utbildning.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Resebidrag till gymnasieelever

Resebidrag kan sökas från kommunen om kollektivtrafik helt saknas eller om avståndet till närmsta busshållplats är mer än 6 km. Läs mer om resebidraget och hur utbetalning av bidraget går till.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda anmälan skickas till:

Finspångs kommun
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Telefon 0122-850 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se