Bistånd enligt socialtjänstlagen - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Det kan exempelvis handla om behov av hemtjänst, avlösning, dagverksamhet, kontaktperson, korttidsboende, ledsagning eller trygghetslarm.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
Myndighetskontoret
612 80 Finspång

socialtjanst@finspang.se

Telefon 0122-850 00

Frågor om e-tjänsten

Myndighetskontoret
socialtjanst@finspang.se
0122-850 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se