Lov för skylt och ljusanordning - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om lov för skylt och ljusanordning.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

Bygglovsexpeditionen 0122-852 24

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se