Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder.

LÄS MER

Här hämtar du blankett för inrapportering av uppgifter till lägenhetsregistret vid ny- och ombyggnationer. Gäller flerbostadshus inklusive specialbostäder.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se