Läkarutlåtande angående ansökan om färdtjänst

LÄS MER

Här hämtar du blankett för läkarutlåtande angående ansökan om färdtjänst.

Välj mellan att fylla i blanketten digitalt direkt på skärmen eller ladda ner en tom blankett och fyll i den för hand. Oavsett vilket alternativ du väljer så måste blanketten skrivas ut och signeras.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Färdtjänsthandläggare
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

0122-854 21

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se