Förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder

LÄS MER

Här hämtar du blankett för förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder.

Välj mellan att fylla i blanketten digitalt direkt på skärmen eller ladda ner en tom blankett och fyll i den för hand. Oavsett vilket alternativ du väljer så måste blanketten skrivas ut och signeras.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Överförmyndaren
612 80 Finspång

overformyndaren@finspang.se 

0122-852 30

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se