Tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod.

Välj mellan att fylla i blanketten digitalt direkt på skärmen eller ladda ner en tom blankett och fyll i den för hand. Oavsett vilket alternativ du väljer så måste blanketten skrivas ut och signeras.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

Telefon 0122-850 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se