Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

LÄS MER

Här hämtar du blankett för anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt 8 kap alkohollagen.

In English: Click "Hämta blanketter" to download the English form Notification of catering premises, flavouring of spirits and/or notification of tasting arrangements.

Välj mellan att fylla i blanketten digitalt direkt på skärmen eller ladda ner en tom blankett och fyll i den för hand. Oavsett vilket alternativ du väljer så måste blanketten skrivas ut och signeras.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se