Infordran av kompletterande handlingar i tillståndsärende beträffande brandfarliga varor

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i anmälan direkt i formuläret. Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster). Skriv ut och signera.

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Räddningstjänsten
612 80 Finspång

0122-850 80

raddningstjansten@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se