Infordran av kompletterande handlingar i tillståndsärende beträffande brandfarliga varor

LÄS MER

Här hämtar du blankett för infordran av kompletterande handlingar i tillståndsärende beträffande brandfarliga varor.

Välj mellan att fylla i blanketten digitalt direkt på skärmen eller ladda ner en tom blankett och fyll i den för hand. Oavsett vilket alternativ du väljer så måste blanketten skrivas ut och signeras.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Räddningstjänsten
612 80 Finspång

raddningstjansten@finspang.se

Telefon 0122-850 80

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se