Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område.

In English: Click "Hämta blanketter" to download the English form Application for keeping animals within an area covered by detailed planning.

Välj mellan att fylla i blanketten digitalt direkt på skärmen eller ladda ner en tom blankett och fyll i den för hand. Oavsett vilket alternativ du väljer så måste blanketten skrivas ut och signeras.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

miljo@finspang.se

Bygglovsexpeditionen 0122-852 35

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se