Uppskjuten skolplikt - ansökan

LÄS MER

Utifrån ändring i skollagen den 1 januari 2018 inträder skolplikten det kalenderår barnet fyller 6 år (10 kap 7§ skollagen). Ibland kan det finnas skäl att skjuta upp skolstarten ett år. Vårdnadshavare kan då ansöka om detta hos Kommunstyrelsen. Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster). Fyll i och skriv ut.

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Telefon (växel): 0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se