Svensk flagga - ansökan

LÄS MER

Formulär för ansökan om svensk flagga som gåva på Sveriges Nationaldag. Ansökan skall vara inlämnad till Finspångs kommun senast den 30 april.

Flaggan vill vi att du kommer och hämtar personligen på nationaldagsfirandet i Bruksparken i Finspång, Hällestad eller Rejmyre. Flaggan delas enbart ut på nationaldagen.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Om du väljer att skriva ut ansökan som blankett, skicka den till:

Finspångs kommun
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se