Beställning av utstakning

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i den direkt i formuläret. Klicka på "Hämta blankett"  och välj att öppna eller spara på din dator (öppnas i nytt fönster). 

Utsättning sker oftast i två steg; först grovutstakning och sedan finutstakning, enligt beviljat bygglov. Grovutstakning görs innan schaktning för grunden gjorts. När schakten är klar görs det en finutstakning av byggnadens läge med millimeterprecision.

Utsättning tidsdebiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa.

Läs mer om utstakning.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se