Beställning av äldre betygskopior

LÄS MER

Från Finspångs kommunarkiv kan du beställa vissa betygskopior. Att beställa enstaka kopior är kostnadsfritt.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig

Kansli- och utvecklingsavdelningen
kommun@finspang.se