Beställning av äldre betygskopior

LÄS MER

Från Finspångs kommunarkiv kan du beställa vissa betygskopior. I dagsläget gäller det betyg för personer födda från 1930-talet fram till och med 1990 som gått på Finspångs kommunala gymnasieskola (nuvarande Bergska gymnasiet), personer födda 1979 till 1998 som gått på Curt Nicolingymnasiet och personer födda 1992-1996 som gått på Mogårds gymnasiesärskola.

Vissa undantag kan finnas. Att beställa enstaka kopior är kostnadsfritt.

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se