Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i anmälan direkt i formuläret.

När du fyllt i uppgifterna ska anmälan skrivas ut och undertecknas. Därefter ska du skicka den till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se