Ledighet för gymnasieelev - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om ledighet för elev på gymnasiet.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Information

Ledighet för elev vid s.k. enskild angelägenhet

Ur inlärningssynpunkt är frånvaro inte önskvärd. Ibland kan en hel elevgrupps arbete bli lidande vid någon elevs frånvaro. Vi vill att eleverna tar ansvar för sitt skolarbete, därför vill vi resonera med eleverna om den önskade ledigheten.

▪ Ansvaret för konsekvenserna av ledigheten lägger vi på eleven och ev. vårdnadshavare

▪ Eleven anmäler ledigheten, minst en vecka i förväg, på omstående blankett.

▪ Blanketten lämnas till kontaktläraren, som har ett samtal med eleven.

▪ Vid ledighet, överstigande 3 dagar i följd, skall eleven uppsöka rektor eller biträdande rektor för ett samtal.

För elever med studiehjälp gäller:

Skolan rapporterar till CSN om frånvaron från undervisningen överstiger 14 kalenderdagar i följd (lördagar och söndagar inberäknade). Rapporteringen kan påverka elevens studiehjälp.

För elever med studiemedel gäller:

Skolan rapporterar till CSN om frånvaron från undervisningen överstiger 6 kalenderdagar i följd. Rapporteringen kan påverka elevens studiemedel.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se