Förskoleverksamhet på finska - anmälan och information till finsktalande vårdnadshavare

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att anmäla ditt barn till förskoleverksamhet på finska. Informationsblanketten vänder sig till finsktalande vårdnadshavare.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Den ifyllda blanketten skickas tillsammans med ansökan till:

Förskolans Administration
Finspångs kommun
Förskolans ledningsteam
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se