Anmälan 8 kap 18 § av serveringsansvariga personer

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda ansökan skickas till :

Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

0122-850 00