Hemtjänst och särskilt boende - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om hemtjänst och särskilt boende.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Biståndshandläggarna
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Sociala myndighetsnämnden
kommun@finspang.se