Installation av värmepump - anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för anmälan om installation av värmepump.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

0122-852 35

miljo@finspang.se 

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se