Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret. Skriv ut och signera.

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

När du fyllt i uppgifterna ska ansökan skrivas ut och undertecknas. Därefter ska du skicka den till:

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

miljo@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se